CELÝ ZOZNAM NASPIEVANÝCH PIESNÍ SPEVNÍKA: Spevník piesní a chvál na oslavu Pána
 
 

005 Je mnoho rokov od tých čias (3H)

010 O láske spievam (4H)

015 Poď, len poď (4H)

031 Túžim takým byť

033 Ó, šťastný deň (4H)

034 Pre túto krv Ťa musím chváliť, Pane! (3H)

036 Ty si mocný (4H)

037 Je Pán moje svetlo a moje spasenie (4H)

053 Tebe patrí chvála (3H)

057 Hospodin nedá ti viac (3H)

067 Milujem chvíle (3H)

069 Prišli sme Ťa vzývať (3H)

074 Keď Boží Syn nás navštívil (4H)

086&285 Keď mám pred očami Tvoju tvár & Pane, vždy keď Tvoju svätosť zriem

097 Stretneme sa (3H)

104 Tam pred Tvoju svätú tvár (3H)

113 Kto nájde lásku

117 Budeme slúžiť

159 Pozri, Boh sám prišiel k nám

173 Hľadajte najprv

188 Len s láskou (3H)

190 Lásky Div!

197 Aj keď Ťa nevidím (3H)

202 Má Hvězdo vidíš nás

208 Golgota (3H)

222 A zas je tu chvíľa tá

234 Tam hore (3H)

242 Nech zvučné haleluja znie

251 Ježiš volá: skoro už prídem (2H)

275 Kráčam za Pánom Ježišom (3H)

290 K nám láska Božia, Otcovská (3H)

293 Rok za rokem (3H)

 

310 Ó, Pane môj, len Tvoj chcem byť (3H)

311 Ako len odplatím (3H)

318 Zvelebený Pán (3H)

320 Pane, Ty si Majster (3H)

323 Prišiel na zem (3H)

326 Pane náš, mračná sa sťahujú (2H)

341 Na našu zem (4H)

345 Keď vyslovíš SLOVO (3H)

349 K nám z Neba šiel Boží Syn (3H)

350 V Synovi k nám Boh sám sa znížil (3H)

358 Nežne zlomený (3H)

370 Počul si tú správu?

396 Skalou Si (3H)

410 Boh tak miloval svet (3H)

412 Zem i nebo hlása Božiu slávu (2H)

436 Agnus Dei

450 Si verný Boh!

452 Predivný Si!

453 Plníš zasľúbenia

 

Vianočné piesne:

 V tom malom meste Betlehem (4H)

 Ó, svätá noc (4H)

 Nocí tmou šla hvězdy zář (4H)

 Vianočná prosba (4H)

 Svet obklopuje žiar (4H)

 Je ticho vôkol (4H)

 Svit slnka zhasol v diali (4H)

 Narodil sa Kristus, Pán (4H)

 Hviezdička svieť (4H)

 Ó, to svetlo v Betleheme

 

 Svadobné piesne:

 Tak ako riečok prúd (DODATKY č. 13) 

 To je ten dar (DODATKY č. 14)

 Záhrada lásky (DODATKY č. 15)

 Srdcia, ruky vaše spája (DODATKY č. 16)