Piesne dolaďujeme a prespievavame ich nanovo, aby boli lepšie počúvateľné a spievateľné. Niektoré piesne sa nám postupne darí naspievať aj s mládežou, majú poznámku Mládež. Finálne nové, hotové piesne, ktoré pridávame, sú uvedené hrubším písmom :). Ak máte záujem vypočuť si všetky aktuálne publikované piesne v jednom zozname, tak KLIKNITE SEM. Ďakujeme za trpezlivosť. M&M

       

002 Dobroreč, ó, duša (4H) Mládež

009 Aké milé príbytky (2H)

014 Boh slávny, Hospodin (2H)

016 Veľký a slávny Boh (4H)

018 Ó, Ty v láske neskonalý (4H)

019 Sláva Ti, veľký Bože! (4H)

020 Nech znie Bohu sláva! (4H)

031 Otče, príjmi obeť chvál (4H) Mládež

032 Mrákota, noc, tiene hriechu (4H) Mládež

033 V Betleheme Dávidovom (4H) Mládež

034 Ó, malé mesto Betlehem (4H) Mládež

035 Tichá noc (4H) Mládež

036 Čujte slávny neba ples (4H) Mládež

037 Radujte sa, svetla deti (4H) Mládež

038 Čujte vzácna, ľúba pieseň (4H) Mládež

040 Môj Pane, aký hrozný (4H)

041 Pane, k Tvojmu utrpeniu (4H)

042 Dľa Tvojho slova, Pane môj (4H)

046 Vzácny vrch je Golgota (4H)

048 Na Baránka upri zrak (3H)

049 Na kríži dal sa v obeť Pán (4H)

050 Baránok Boží na Kríži (4H)

051 Na kríž ten, keď sa zahľadím (4H)

052 I za mňa Ježiš prelial krv (4H) Mládež

054 Tvoj kríž a krv je pre mňa zárukou (4H) Mládež

055 Za mňa Si, Pane, krvácal (4H)

057 Hallelujah, žije Pán! (2H)

059 Žije Ježiš, Víťaz pravý (4H)

061 On žije (4H)

064 Ježiš, Spasiteľ môj drahý (4H) Mládež

065 Za teba na kríži (4H)

068 Tam pod Kristovým krížom (4H) Mládež

069 Blízko kríža zostať daj! (3H)

070 Predivný (4H) Mládež

072 Slobodný život (4H)

074 Pán ma kúpil (4H)

075 Do svätyne vchod máme (4H)

078 Spásu si mi z lásky dal (4H)

082 Umytý belšie nad sneh (4H) Mládež

083 Len spravodlivosť Kristova (4H)

087 Pre mňa si opustil nebeskú vlasť (4H)

089 Dnes Tvoja Cirkev stoluje (4H)

091 Pri vzácnej, slávnej pamiatke (4H)

092 Poď spievať ku cti Pána (4H)

093 Spievam pieseň vďačnej chvály (4H)

095 Najvzácnejší Dar (4H)

096 Chváľte, chváľte! (4H)

097 Sláva Tebe, Ježišu! (4H)

099 Hoden chvál je Baránok! (4H)

                  

101 Jak para život ľudský zdá sa (4H) Mládež

106 Stará zvesť (4H) Mládež

108 Ježiš je Spasiteľ (4H)

109 Zvesť lásky preradostná (4H) Mládež

111 Boh nás má rád (4H)

113 Zmierte sa s Bohom dnes (4H)

120 Duša hriechom unavená (4H)

122 Poď k Ježišovi (4H) Mládež

123 Mnohí smú s Ježišom radostne žiť (4H)

124 Čas mizne, letia hodiny (4H)

125 Ó, nechoď svetom sám a sám (4H) Mládež

133 Idem už, Pane môj (4H)

134 Skala vekov (4H) Mládež

135 Ja celkom taký, aký som (4H)

138 Istota vzácna (4H)

141 Pán Ježiš aj mňa hľadal (4H)

157 V Božom náručí som skrytý (4H) Mládež

160 Kto dá mi silu k púti (4H)

162 Keby som nemal Teba (4H)

164 Každý deň (4H) Mládež

166 V Kristu mám nebeský, vzácny mier (4H) Mládež

168 Ježišu drahý (4H)

169 Pán je Priateľ môj (4H)

179 Chvíľka s Tebou, drahý Pane (4H)

182 Lásku Božiu ospevujem (4H)

187 Srdce mi radosťou napĺňa zvesť (4H)

189 Starý drevený kríž (4H) Mládež

190 Tak vzácna milosť (4H) Mládež

196 Mám veľkého, mocného Kráľa (4H)

199 Ó, jak sa radujem! (4H)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
         

200 Najvyšší Lekár blizko je (4H)

206 Navždy patrím Ježišovi (4H)

218 Svieť, dobre len svieť! (4H)

226 Od Teba neodídem (4H)

231 Putovať s Pánom (4H)

233 Krásne ži v časnom živote! (4H)

239 Ó, Pane, Tebe slúžiť (4H)

246 Nepoddaj sa hriechu! (4H)

252 Keď je vôkol more žitia zbúrené (4H)

253 Z nebeských nádherných výšin (4H)

254 Bližšie vždy k Tebe len! (4H)

258 Som, Pane, Tvoj! (4H)

261 Hlboko, Pane môj, klaniam sa Ti (4H)

263 Len v Tvojom zajatí (4H)

265 Vždy bližšie, Pane (4H)

266 Buď vôľa Tvoja (4H)

269 Našiel ma dobrý Pastier (4H)

274 Poznám prameň vzácny, čistý (4H)

281 V Kristu je naše spasenie (4H) Mládež

284 Je to veľká milosť Božia (4H)

285 Až dosiaľ Božia pomoc (4H)

289 Nech nám srdcia plní radosť (4H)

290 Vzácne sľuby (4H) Mládež

291 Srdcia, ruky vaše spája (4M) Mládež

292 Bože náš, pohliadni na tento pár! (4H) Mládež

293 Bože, lúče lásky svojej! (4H) Mládež

294 Blažený dom (4H) Mládež

298 Srdce k srdcu! (4H) Mládež

301 Pán daj, by sme verní zostali! (3H)

307 K Tebe zrieme, Otče svätý (4H)

311 Dažde požehnania (4H) Mládež

312 Skláňam sa do prachu (4H)

313 Na kolenách (4H)

316 Verím, Pán Boh prosby vyslýcha (4H) Mládež

318 Vzácny Priateľ je Pán Ježiš (4H)

320 Pane môj, veriť a prosiť ma uč! (4H)

322 Vytrvať daj mi, Pane (4H)

330 Chcem s Tebou kráčať (4H)

340 Už Pánov príchod blízko je (4H)

344 Pri nohách Pánových (3H)

347 Krásna vlasť v nebesiach (2H)

351 Ja túžim, túžim tam (4H) Mládež

353 Zo srdca spievaj! (4H)

363 Aká to slasť! (4H) Mládež

365 Keď slnka žiara (4H) Mládež

366 Tam nad hviezdami (4H) Mládež

368 Nové nebo, aj zem nová (4H) Mládež